Privacyverklaring Darmspecialist

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Darmspecialist kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Darmspecialist, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Darmspecialist verstrekt. Darmspecialist kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Darmspecialist gegevens nodig heeft
Darmspecialist verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en om u informatieve e-mails toe te sturen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast kan Darmspecialist uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het houden van (online) consulten en/ of het aanbod van diverse lesprogramma’s en aanverwante dienstverlening.

Hoe lang Darmspecialist gegevens bewaart
Darmspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Darmspecialist verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Darmspecialist worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Darmspecialist gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Darmspecialist maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Darmspecialist bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Darmspecialist te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Darmspecialist heeft hier geen invloed op. Darmspecialist heeft Google geen toestemming gegeven om via Darmspecialist verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@darmspecialist.com. Darmspecialist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Darmspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Darmspecialist maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Darmspecialist verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Darmspecialist op via info@darmspecialist.com.

www.darmspecialist.com is een website van Darmspecialist en is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Darmspecialist, Dokter van Deenweg 108, 8025 BK Zwolle, Nederland
Inschrijvingsnummer KvK: 68491352
Telefoon: +3138 20 22 754
E-mailadres: info@darmspecialist.com

 

Sluit Menu